Život Galileiho – Bertolt Brecht

Život Galileiho – Bertolt Brecht

Příběh životního dramatu známého vědce a astronoma, který odvolal pod nátlakem církve koperníkovské učení o oběhu planet okolo Slunce. Významné dílo „epického“ dramatu klade otázky o společenské odpovědnosti a etice a osobní odpovědnosti vědce, které se hluboce dotýkají i událostí 20. století.

Zdroj: čdbd.cz

Délka: 1:50:19