Síla pozitivního jednání – Napoleon Hill

Síla pozitivního jednání – Napoleon Hill

Kniha Síla pozitivního jednání čerpá z četných publikací Napoleona Hilla, významného autora motivačních knih, které zájemcům předkládají principy chování a jednání vedoucí k úspěchu. Velký důraz se klade na samostatné myšlení, sebedůvěru, vytrvalost a připravenost jednat bez otálení. Současný komentář k těmto zásadám dodává Judith Williamson, ředitelka Celosvětového výukového centra

Napoleona Hilla. Zdroj: cdbd.cz

Pomůže vám:
– přijmout pozitivní postoj
– dosáhnout lepšího fyzického zdraví
– najít harmonii ve vztazích
– osvobodit se od strachu
– vidět naději do budoucnosti
– získat schopnost víry
– vzbudit touhu podělit se s ostatními
– udržet si otevřenou mysl
– dosáhnout sebekázně
– porozumět lidem

Délka: 24:43