Markus Aurelius Antonius – Hovory k sobě

Markus Aurelius Antonius – Hovory k sobě

Marcus Aurelius Antoninus Augustus (26. dubna 121 – 17. března 180), byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv. adoptivním císařům. Patřil rovněž mezi význačné představitele pozdní fáze vývoje filozofie stoicismu, kvůli čemuž bývá nazýván „filozof na trůně“. Navzdory jeho vysoké mravní integritě a výjimečným osobním schopnostem skončilo za jeho vlády

dlouhotrvající období míru a prosperity římské říše, jejíž stabilita byla stále více nahlodávána jak zahraničními hrozbami, tak vnitřními problémy. Nelze s jistotou říci, zda Markus zamýšlel své zápisky zpřístupnit ostatním, neboť z charakteru celého spisu je zřejmé, že jej tvořil pro svoji vlastní potřebu, odtud tedy název Hovory k sobě. Jedna věc je však jistá, a to nesporná hodnota Markova díla, obzvláště v dobách moderních. Zdroj: CDBD.cz

Délka: 1:19:40