Znamení moci – Jan Zahradníček

Znamení moci – Jan Zahradníček

Neexistuje dílo, které by popsalo komunismus lépe a výstižněji, než tato velkolepá básnická skladba knížete české poezie. Jan Zahradníček je jeden z nejlepších česky píšících básníků všech dob. A toto je bezesporu jeho vrcholné dílo.

Přejít na audioknihu

Máj – Karel Hynek Mácha

Máj – Karel Hynek Mácha

Máj je lyrickoepická skladba Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836. Bývá považována za vrcholné dílo českého literárního romantismu. Mácha v této skladbě zcela vybočil z obrozeneckého programu 1. poloviny 19. století a pojal ji jako osobní zpověď rozervaného romantického člověka plného nejistot a otázek po smyslu života.

Přejít na audioknihu

Sonety – William Shakespeare

Sonety – William Shakespeare

V čem tedy vlastně spočívá výjimečnost a originalita Shakespearových sonetů? Zdá se, že především v tom, že Shakespeare byl, na rozdíl od velké většiny ostatních autorů sonetů, především dramatický a divadelní básník. Ona komůrka či básnický prostor shakespearovského sonetu, co měří na šířku pět stop a na výšku čtrnáct řádků,

Přejít na audioknihu

Kytice – Karel Jaromír Erben

Kytice – Karel Jaromír Erben

Nejznámější sbírka baladických básní, kterou Karel Jaromír Erben začal psát již jako student. Balady inspirované slovanskými i jinými pověstmi se vyznačují dějově dramatickým spádem, zatímco prostředí je vykresleno stručně, popisně…

Přejít na audioknihu